Move

posted on 15 May 2009 21:12 by saruchan

 

 

ตอนนี้ย้ายบล็อกได้สักพักนึงแล้ว....

พอดีเพื่อนให้ที่มาทำบลอกตัวเอง...คงลงภาพต่างๆเหมือนเดิม ไว้เส็ดเมื่อไหร่

หรือว่าคิดถึงที่แห่งนี้ จะกลับมานะคะ...

ปล. ยังอ่านบลอกในนี้เรื่อยๆล่ะคะ คงไม่ไปไหน